YAYINLAR

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDEN SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Yilmaz, A., Adamia,Sh., Chabukiani, A., Chkhotua, T., Erdogan, K., Tuzcu, S., and Karabiyikoglu, M., 2000 Structural correlation of the southern Transcaucasus (Georgia)-eastern Pontides (Turkey): Bozkurt, E., Winchester, J. A. and Piper, J.D.A. (eds) Tectonics and Magmatism in Turkey and the surrounding Area. Geol. Society, London, Special Publication, 173, 171-182.

Koçyigit, A., Yilmaz, A., Adamia, S. and Kuloshvili, S., 2001, Neotectonics of East Anatolian Plateau (Turkey) and Lesser Caucasus: Implications for transition from thrusting to strike- slip faulting. Geodinamica Acta 14, 177-195.

Yilmaz, A. and Yilmaz, H., 2004, Geology and Structural Evolution of the Tokat Masif (Eastern Pontides, Turkey) : Turkish Journal of Earth Sciences, 13/1, 231-246.

Yilmaz, A. and Yilmaz, H., 2006, Characteristic Features and Structural Evolution of a Post Collisional Basin : The Sivas Basin, Central Anatolia, Turkey: Journal of Asian Earth Sciences,  27, 164-176.

Yilmaz, A. and Atmaca, E., 2006, Environmental geological assessment of a solid waste disposal site: A case study in Sivas, Turkey, Environmental Geology, 50, 677-689.

Yilmaz, A. Yilmaz, H., Kaya, C. and Boztug, D., 2010, The Nature of the Crustal Structure of the Eastern Anatolian Plateau, Turkey: Geodinamica Acta, 23/4, 167-183.

Yılmaz, A., Adamia, Sh. ve Yılmaz, H., 2014, Comparisons of the suture zones along a geotraverse from the Scythian Platform to the Arabian Platform: Geoscience Frontiers, http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2013.10.004.

 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEN SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Terlemez, İ. ve Yilmaz, A., 1980, Ünye Ordu-Koyulhisar-Reşadiye Arasinda Kalan Yörenin Stratigrafisi: TJKBült. 23/2, 179 -191.

Yilmaz, A., 1981 a, Tokat ile Sivas arasindaki bölgede ofyolitli karişigin iç yapisi ve yerleşme yaşi: TJK Bült., 24/1, 31-86.  

Yilmaz, A., 1981 b, Tokat ile Sivas arasindaki bölgede bazi volkanitlerin petrokimyasal özellikleri: TJK Bült., 24/2, 51-58.

Yilmaz, A., 1984 a, Dumanli Dagi (Tokat) ile Çeltek Dagi (Sivas ) arasindaki bölgede Boztepe Formasyonu'nun yaşi, alt bölümleri ve dokanak ilişkileri: TJK Bült., 27/2 111-117.

Yilmaz, A., 1984 b, Tokat (Dumanli dagi) ile Sivas (Çeltek dagi) dolaylarinin temel jeoloji özellikleri ve ofiyolitli karişigin konumu: MTA Derg., 99/100 1. 18.

Yilmaz, A., 1984 c, Tokat ile Sivas Arasinda Yer Alan Yildizdagi Gabrosu'nun Petrokimyasal Özellikleri: Jeoloji Mühendisligi., 20, 11-16.

Yilmaz, A., 1985, Yukari Kelkit Çayi ile Munzur Daglari arasinin temel jeoloji özellikleri ve yapisal evrimi: TJK Bült., 28/2, 79-92.

Yilmaz, A., Terlemez, İ. ve Uysal. 5., 1988, Hinis (Erzurum güneydogusu) dolaylarinin bazi stratigrafik ve tektonik özellikleri: MTA Derg., 108, 38-56.

Yilmaz, A., 1989 Kafkasya'nin tektonik kuşaklari ve bu kuşaklarin kuzeydogu Türkiye'deki uzantilari: bir karşilaştirma: MTA Derg., 109, 89-106.

Yilmaz, A., Terlemez, İ. and Uysal, 5., 1990, Geological characteristics and structural evolution of the ophiolitic units around Sakaltutan Dagi (Erzurum): METU Journal of Pure and Applied Sciences Vol. 21, No:1-3, 221-235.

Yilmaz, A., Bedi, Y., Uysal 5., Yusufoglu H., Aydin 5.N., 1993, Dogu Toroslar'da Uzunyayla ile Berit dagi arasinin Jeolojik yapisi: TPJD Bült. 5/1, 69- 87.

Yilmaz, A., Uysal, 5., Bedi, Y., Yusufoglu, H., Havzoglu, T.Agan,A.,Göç, D. ve Aydin, 5.N., 1994 Akdag Masifi ve dolayinin Jeolojisi MTA Derg. 117, 125-138.

Yilmaz, H. ve Yilmaz, A., 2004, Divrigi (Sivas) Yöresinin Jeolojisi ve Yapisal Evrimi: Türkiye Jeoloji Bülteni. No 47/1, 13-45.

Yilmaz, A. and Yilmaz, H., 2010, Kuzey Anadolu Fayi’nin Suşehri ve Gölova (Agvanis) arasindaki bölgede atimi: Cumhurityet Yerbilimleri Dergisi., 27/2, 89-96.

Yılmaz, A. ve Yılmaz, H., 2013,  Ophiolites and Ophiolitic Melanges of Turkey: A Review, Türkiye Jeoloji Bülteni (İngilizce, genişletilmiş Türkçe özetle birlikte), 56, 2, 61-114.

 

 

ANA SAYFA